ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo SMART Mashroom Farm : SMF
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
» vdo Smart ฟาร์มเห็ด
» ข้อมูลผลการวิจัย
» กราฟแสดงข้อมูล
» เว็บบอร์ด
» ผู้ดูแลระบบ
 
 
ความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการประมวลภาพการดำเนินงานฯ

  1. ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
 
การศึกษาดูงานวิทยากรบรรยายแก่หน่วยงานภายนอกโครงการอบรมระยะสั้นโรงเรือนเพาะเห็ดบูรณาการการเรียนการสอนประชุมและศึกษาข้อมูลการติดตั้งระบบโรงเรือนการติดตั้งระบบ IOTการควบคุม/ดูแล/ตรวจสอบ เห็ดหลินจือ