ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo SMART Mashroom Farm : SMF
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
» vdo Smart ฟาร์มเห็ด
» ข้อมูลผลการวิจัย
» กราฟแสดงข้อมูลผลการวิจัย
» facebook คณะผลิตกรรมการเกษตร
» คณะทำงานวิจัย
» ผู้ดูแลระบบ
 
 

ข้อมูลผลการวิจัย


คลิ๊กที่วันที่ เพื่อดูรายละเอียด  
วันที่เวลา(น.)อุณหภูมิ(องศา)ความชื้น(%)น้ำหนักก่อนตัดแต่ง(g)น้ำหนักหลังตัดแต่ง(g)กว้าง(cm)ยาว(cm)รูปของเห็ด
09.00
28.41
73.24
วันเริ่มนำเห็ดเข้าโรงเรือน (3 ก.ค. 60)
09.00
27.39
82.2
09.00
28.52
75.47
09.00
26.5
74.7
09.00
27.36
78.7
08.00
26.8
77.5
4.04
2.49
09.00
28.9
79.6
4.72
3.12
09.00
27.6
79.2
5.725
3.93
09.00
26.5
78.4
6.608
4.51
09.00
26.8
78.3
วันเริ่มปล่อยสปอร์ (19 ก.ค. 2560)
7.52
5.29
09.00
27.6
79.1
7.98
5.59
18.00
26.8
79.3
8.35
5.91
09.00
27.1
99.9
8.71
6.14
08.00
25.5
99.9
8.91
6.32
11.00
28.5
96.8
8.99
6.42
07.00
26.8
97.7
9.01
6.51
21.00
27.8
90.5
9.34
6.77
06.00
26.5
80.6
9.43
6.88
06.00
25.8
82.5
9.61
6.97
08.00
25.9
99.9
9.69
7.37
06.46
25.5
99.9
9.69
7.38
08.00
25.3
99.9
9.03
7.0
06.00
26.0
99.9
8.89
6.89
08.00
26.4
99.9
8.89
6.89
07.00
25.2
79.8
8.67
6.53
08.00
26.1
73.7
32.1 g / ดอก
26.2 g / ดอก
8.65
6.50
06.00
25.3
80.2
07.00
25.3
74.5
06.00
28.2
62.7
08.00
26.1
76.4
08.00
25.7
80.2
08.00
30.8
56.4
12.00
30.8
56.4
วันเก็บเกี่ยว : ความกว้างเฉลี่ย = 6.873 ซม. , ความยาวเฉลี่ย = 6.418 ซม. ,น้ำหนักอบแห้ง = 11.55 g / ดอก
         
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670