ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo SMART Mashroom Farm : SMF
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
» vdo Smart ฟาร์มเห็ด
» ข้อมูลผลการวิจัย
» กราฟแสดงข้อมูลผลการวิจัย
» เว็บบอร์ด
» คณะทำงานวิจัย
» ผู้ดูแลระบบ
 
 
                                   :: รายละเอียดข้อมูลเห็ด ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
วันที่-เวลา(น.)
18/8/2560     08.00
 
อุณหภูมิ(องศา) 26.1
 
ความชื้น(%) 73.7
 
น้ำหนักก่อนตัดแต่ง(g) 32.1 g / ดอก
 
น้ำหนักหลังตัดแต่ง(g) 26.2 g / ดอก
 
กว้าง(cm) 8.65
 
ยาว(cm) 6.50
 
วันเริ่มปล่อยสปอร์ ปล่อยสปอร์หนาแน่น
 
ลักษณะของดอก ดอกมีลักษณะรูปพัด
 
สีของดอก ขอบหมวกจะงุ้มลง สีดอกเข้มมากขึ้น ผิวด้านบนมีสีน้ำตาลแดง
 
ขนาด 56.23
  


:: ภาพแสดง เห็ด ::

กลับสู่เมนูค้นหา 
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670