ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo SMART Mashroom Farm : SMF
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
» vdo Smart ฟาร์มเห็ด
» ข้อมูลผลการวิจัย
» กราฟแสดงข้อมูลผลการวิจัย
» เว็บบอร์ด
» คณะทำงานวิจัย
» ผู้ดูแลระบบ
 
 
                                   :: รายละเอียดข้อมูลเห็ด ::
กลับสู่เมนูค้นหา 
วันที่-เวลา(น.)
27/7/2560     08.00
 
อุณหภูมิ(องศา) 25.5
 
ความชื้น(%) 99.9
 
น้ำหนักก่อนตัดแต่ง(g)
 
น้ำหนักหลังตัดแต่ง(g)
 
กว้าง(cm) 8.91
 
ยาว(cm) 6.32
 
วันเริ่มปล่อยสปอร์ ปล่อยสปอร์เล็กน้อย
 
ลักษณะของดอก ดอกคลี่ออกด้านข้าง รูปพัดขนาดเล็ก ความกว้างเฉลี่ย 8.70 ซม.
 
สีของดอก ตรงกลางมีสีน้ำตาลอ่อน ขอบหมวกมีสีขาว
 
ขนาด 56.31
  


:: ภาพแสดง เห็ด ::

กลับสู่เมนูค้นหา 
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670