ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Maejo SMART Mashroom Farm : SMF
 ค้นหา | หน้าแรก   
 
 
» หน้าแรก
» สมาร์ทฟาร์มเห็ดแม่โจ้
» vdo Smart ฟาร์มเห็ด
» ข้อมูลผลการวิจัย
» กราฟแสดงข้อมูลผลการวิจัย
» เว็บบอร์ด
» คณะทำงานวิจัย
» ผู้ดูแลระบบ
 
 
  คำถาม :     ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  รายละเอียด :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร กำลังจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับระบบสมาร์ทฟาร์มเห็ด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และจะนำเสนอบนเว็บไซต์ ประมาณปี พ.ศ. 2560
   ชื่อ-สกุล :  อ.สุภักตร์ ปัญญา และคณะ   อีเมล์ :  supak@mju.ac.th   วันที่ : 01/12/2017 00:00 จำนวน (ครั้ง) :  View : 218  Reply : 1

No : 1

จะมีรายละเอียดข้อมูลในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความเป็นมาของโครงการ , ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน, vdo Smart ฟาร์มเห็ด, ข้อมูลผลการวิจัย และกราฟแสดงผลการดำเนินงานจากกล่องควบคุมอัจฉริยะ เป็นต้น
ปรีชา รัตนัง 06/12/2013 00:00

รายละเอียด :  
ชื่อ-สกุล :  
รหัสตัวเลข 8469  
กลับสู่ กระดานถาม-ตอบ
       
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถ.เชียงใหม่-พร้าว
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ (053) 873670 โทรสาร (053) 873670